Karolina Wycisk

koordynatorka i producentka

Menadżerka, edukatorka, kuratorka, realizuje projekty artystyczno-badawcze w obszarze tańca współczesnego i performansu.
Szefowa Fundacji PERFORMAT, w ramach której prowadzi projekty z zakresu edukacji tanecznej w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej, oraz pozyskuje środki na ich realizację. W ramach działalności Fundacji, zajmuje się wydawaniem Internetowego Magazynu „Teatralia”.
Doktorantka na Uniwersytecie Jagiellońskim, pisze pracę na temat dramaturgii we współczesnym teatrze tańca. Teksty krytyczno-badawcze publikuje w „Didaskaliach”, „Teatrze”, na portalu taniecPOLSKA.pl.
Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego („Kapsuła teraźniejszości”, 2015), dwukrotna stypendystka Ministra Edukacji I Szkolnictwa Wyższego.

Koordynatorka Polskiej Platformy Tańca 2017. Kuratorka trzech edycji Sceny Tańca Studio (V—VII 2017) oraz dwóch edycji festiwalu polskiego tańca IDIOM w Pradze (2016, 2017).
Jako menadżerka, współpracuje m.in. z Maciej Kuźmiński Company oraz Hyginem Delimatem.